Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat


Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen uw veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

 


 

De afgelopen maanden zijn er onderzoeken op verschillende thema's ten behoeve van het MER uitgevoerd. Lees meer over de MER-procedure en het verkeersmodel.