Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen uw veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.


De komende maanden worden de onderzoeken op verschillende thema's ten behoeve van het MER uitgevoerd. De verkeerscijfers zijn als eerste afgerond en vormen de eerste input voor het MER van GOL. Aan het eind van dit jaar verwachten we het MER af te ronden. Lees meer over de MER-procedure en het verkeersmodel.