Baardwijkse Overlaat

Admin User 27-11-2013
8440 keer bekeken

Binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een programma ontwikkeld voor de verbetering van de kwaliteit in de omgeving van de Langstraat tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. Dit programma versterkt de economie van het gebied én de leefkwaliteit voor een groot deel van het gebied. Alle maatregelen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschreven. De NRD heeft van maandag 16 maart 2015 t/m maandag 4 mei 2015 ter visie gelegen. Ze beschrijft wat we in het milieueffectrapport gaan onderzoeken en hoe we deze onderzoeken gaan uitvoeren. Bewoners en belanghebbenden konden hun visie hierover bij ons indienen. In september 2015 is de reactienota NRD vastgesteld. De NRD was de eerste stap in de formele procedures. Onder het tabblad "documenten" op deze website ziet u onder "kaartmateriaal" tekeningen van de maatregelen waar het programma voor de gebiedsontwikkeling over gaat. In november 2016 kwamen de tussenresultaten van de MER beschikbaar, waarna in december 2016 de variantenkeuze plaatsvond. Vervolgens zijn de onderzoeken voor het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) gestart en vervolgonderzoeken uitgevoerd, met als resultaat het concept ontwerp PIP.

Hieronder volgt een overzicht van enkele maatregelen.

 


 

Rijkswaterstaat verlengt in 2016 de brug over het Drongelens kanaal bij Waalwijk. Gelijktijdig wordt er een ecopassage gerealiseerd.

Door deze verlenging ontstaat er een 25 meter brede ecologische verbindingszone die het rivierengebied van de Maas verbindt met het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Klik hier voor actuele informatie over dit project op de website van Rijkswaterstaat.

 

Afbeeldingen

Aanpassing ecologische verbindingen

Op de kaart

Cookie-instellingen