Scholenproject


"Op expeditie in de Oostelijke Langstraat"

 

Een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is het scholenproject. Met het scholenproject gaan basisschoolleerlingen actief aan de slag met hun leefomgeving en worden zij zich zo bewust van de veranderingen die plaatsvinden in het GOL-gebied.

De basisschoolleerlingen bezoeken verschillende locaties tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. Deze locaties worden ook wel expeditiepoorten genoemd. Een expeditiepoort is een plek waar interessante en spannende doe- en onderzoeksactiviteiten te beleven zijn. Op dit moment zijn er 4 expeditiepoorten die in het GOL-gebied worden bezocht: Baardwijkse Overlaat, Ecopark Waalwijk, Howabo en Geerpark.


Leren over je eigen omgeving

Het doel van het scholenproject is basisschoolleerlingen meer betrekken en meer leren over hun eigen omgeving, zodat zij uiteindelijk mede vorm kunnen geven aan het versterken van de kwaliteit van hun omgeving. Door het scholenproject krijgen leerlingen inzicht in wat er in hun omgeving gebeurt, waarom en wat het oplevert. Ouders maken mede door hun kinderen kennis met de veranderingen die plaatsvinden in het gebied.  


Basisscholen

De lessen bij de expeditiepoorten worden gemaakt voor groep 6,7 en 8. Deze groepen hebben oog voor hun omgeving en willen deze ook graag ontdekken. Per expeditiepoort krijgen de leerlingen 4 lessen met uiteenlopende thema’s als geschiedenis en natuur. De thema’s komen overeen met de SLO leerlijnen:

  • De ruimte om je heen
  • Planten, dieren en mens
  • Tijd
  • Verschijnselen uit natuurkunde en techniek
  • De samenleving

Door het koppelen van de lessen in de expedities aan deze leerdoelen willen we richting geven aan de gegeven lessen. De expeditiepoorten zijn ter vervanging van het huidige lesmateriaal. Zo komt er geen extra werk bij voor de basisscholen. De details van de lessen moeten nog worden vastgesteld. Op dit moment vindt er een pilot plaats om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van de expeditiepoorten. Basisschool Vijfhoeven van Scala werkt hier aan mee.

 

Communiceren over veranderingen

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is een voorbeeld van een integrale aanpak. In het gebied wordt gewerkt aan wateropvang, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur. Doordat bewoners van Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch te maken krijgen met veranderingen, is er behoefte aan een transparante wijze van communiceren over de gebiedsontwikkeling. Deze wijze van communiceren was een aanleiding voor het scholenproject. Met het scholenproject maken bewoners (kinderen) kennis met de veranderingen in hun leefomgeving en leren zij waarom deze veranderingen worden uitgevoerd.

Cookie-instellingen